Bevægelse i skolens undervisning

Et udviklingsprojekt fra De folkekirkelige skoletjenester - i samarbejde med Københavns Professionshøjskole

 

Bevægelsens betydning

Kan man gribe en bevægelse med kroppen? Kan man veksle en brainstorm til en bodystorm? Eller kan man danse et begreb og stille eksistentielle spørgsmål gennem kampsport? 

Brug af krop og bevægelse i undervisningen rummer både muligheder for at motivere eleverne, nuancere faglige pointer og øge bevidstheden om, at vores tænkning er forankret i kroppens erfaringer. Det er der gennem flere år blevet eksperimenteret med i de Folkekirkelige Skoletjenester.

Bogen Bevægelsens betydning indeholder konkrete beskrivelser af, hvordan ni forskellige bevægelsesformer kan indgå i skolens undervisning fordelt på 1.-9. klasse. Læs mere om bogen hos Forlaget Fjordager

 

 

Undervisningsprojekter der er indgået i udviklingsarbejdet

 

Midt mellem stjernerne

Bevægelsesform: Fagter
Klassetrin: 2.-3. 

Ved at skabe fagter til udvalgte undre-ord (fagbegreber) lærer eleverne om stjerners og menneskers oprindelse inden for henholdsvis religion og naturvidenskab. 

Projektet kan rekvireres ved at kontakte Mie Keinicke Hansen på mkh(a)fs-vestegnen.dk

Håndtegn

Bevægelsesform: Håndtegn
Klassetrin: 4.-6.  

Vha. forskellige håndtegn undersøger eleverne håndens bevægelser, funktioner og betydninger mhp. at få en forståelse af, hvordan vi mennesker uophørligt "læser og skriver" med hænderne, når vi kommunikerer med hinanden og indgår i relationer.   

Projektet kan rekvireres ved at kontakte Mette Berndsen på mette(a)fsfp.dk 


Med ryggen til verden

Bevægelsesform: Bodystorm og Tableau Vivant
Klassetrin: 7.-9.

Gennem bodystorm og tableauøvelser skaber eleverne en række kropslige udtryk, som skal danne grundlag for en mere systematisk samtale om det gode liv og den menneskelige eksistens vilkår. 

Projektet kan rekvireres ved at kontakte John Rydahl på john.rydahl(a)gmail.com

Dit og mit - hvor går grænsen?

Bevægelsesform: Kampsport (Judo)
Klassetrin: 1.-3. 

På baggrund af kampsportens tydelige grænser - både i rummet og i kamp filosoferer eleverne over fænomenet grænse. Hvad er en grænse? Og hvilke typer grænser findes der?

Projektet kan rekvireres ved at kontakte John Rydahl på john.rydahl(a)gmail.com


Mod på livet?

Bevægelsesform: Forumteater
Klassetrin: 7.-9.

Gennem forumteater undersøger eleverne begrebet mod, når de indtager forskellige roller, og undervejs drøfter det at tage ansvar for sit eget liv og ikke mindst medansvar for andre i både med- og modvind. 

Projektet kan rekvireres ved at kontakte Mette Berndsen på mette(a)fsfp.dk

Hvor langt kan man gå?

Bevægelsesform: Dramaøvelser
Klassetrin: 7.-9.

Vha. konfliktoptrappende og -nedtrappende dramaøvelser bibringes eleverne en indsigt i kompleksisteten i de religiøse og politiske implikationer i den lange konflikt om staten Israels berettigelse i Mellemøster og de tre store religioners interageren i denne konflikt på verdensplan. 

Projektet kan rekvireres ved at kontakte John Rydahl på john.rydahl(a)gmail.com


Kan man forstå med kroppen?

Bevægelsesformer: Cirkeldans og kreativ dans
Klassetrin: 4.-6.

Igennem dansens bevægelser undersøger eleverne, hvad dom er for et begreb. De danser "oppe-nede", "tung-let" og "ude-inde" og diskuterer kropsligt hvem, der fælder domme, og hvad de bertyder for den, der dømmes?

Projektet kan rekvireres ved at kontakte Anne-Sofie Aabenhus på anne-sofie(a)fsgh.dk

Se mere om musikvalg og bevægelsesøvelser her

Et udviklingsprojekt om bevægelse udført af flere folkekirkelige skoletjenester i samarbejde med Københavns Professionshøjskole