Bevægelse i skolens undervisning

Et udviklingsprojekt fra De folkekirkelige skoletjenester - i samarbejde med Københavns Professionshøjskole

 

De folkekirkelige skoletjenester har i siden 2015 udviklet undervisningstilbud, hvor dans, drama, sang og musik med videre indgår. Dette ud fra en interesse i at bidrage til udvikling af skolens religionsundervisning, så krop og bevægelse inddrages, og ud fra en antagelse om, at læring kan udvikles, understøttes og udvides, når æstetiske læreprocesser inddrages i undervisningen.  

For sammen at blive klogere på hvordan bevægelse kan bidrage til erkendelse af det faglige stof i skolens undervisning, nedsatte vi en gruppe og etablerede et samarbejde med Københavns Professionshøjskole. Samarbejdet mundede i første omgang ud i en rapport om brugen af forskellige bevægelsesformer i en række klasser fordelt over hele landet og siden i en inspirationsbog. 

 

Rapporten "Man tænker bedre, fordi man også får bevæget sig" kan findes via linket nedenfor, ligesom der her på siden kan findes supplerende artikler og film om bevægelsens mulighed for at vise, fortolke og fordybe et skolefagligt emne.

Rapporten er omtalt på www.folkeskolen.dk

 

 

Udviklingsarbejdet er efterfølgende formidlet i en inspirationsbog, som er udgivet på forlaget Fjordager.

Læs mere om bogen og de undervisningsprojekter, der har været en del af undersøgelsen.

 

Via tildeing af støtte fra Undervisningsministeriets udlodningsmidler er det blevet muligt, at igangsætte et mindre forskningsprojekt mellem de folkekirkelige skoletjenester og Københavns Professionshøjskole fra efterået 2021 og frem.

Nedenfor ses eksempler på små instruktionsfilm, der er brugt i de undersøgte projekter.

Et udviklingsprojekt om bevægelse udført af flere folkekirkelige skoletjenester i samarbejde med Københavns Professionshøjskole